OULUN KAUPUNGIN VERKKOKAUPAN TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT
(24.4.2024)

1. Palvelun kuvaus
Verkkokaupan tuotteita myy Oulun kaupunki (0187690-1). Verkkokaupassa varataan ja maksetaan Oulun museo- ja tiedekeskuksen lipputuotteita, työpajojen tai leirien osallistumismaksuja sekä Oulun matkailuneuvonnan lipputuotteita.

2. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Rekisteröitymällä verkkokauppaan Asiakas voi tehdä ostoksia jatkossa nopeammin ja tarkastella jo tehtyjä tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan Asiakas määrittää itse rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, että ne eivät päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin.

3. Lippuvaraustuotteet

Pääsylippuja Oulun museo- ja tiedekeskukseen voi ostaa ennakkoon verkkokaupasta sekä Oulun museo- ja tiedekeskuksen käyntikohteiden palvelupisteistä. Matkailuneuvonnan lipputuotteita voi ostaa ennakkoon verkkokaupasta sekä matkailuneuvonnan palvelupisteeltä.

Pääsylippu maksetaan kokonaan etukäteen varauksen teon yhteydessä. Liput ja tilausvahvistus toimitetaan asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut pääsyliput sekä mahdollinen ennakkoon varattu vierailupäivä. Kaikki samalla ostokerralla ostetut liput tulostuvat samalle tilausvahvistukselle ja ne tulee lunastaa samanaikaisesti. Oulun museo- ja tiedekeskuksen liput lunastetaan vierailukohteesta tilauksen mukaisena vierailupäivänä aukioloaikojen puitteissa (kalenterivaraustuotteet ja tapahtumaliput) tai lippuun merkittyyn voimassaoloaikaan mennessä (muut ennakkoliput).

Tilausvahvistus tilausnumeroineen tulee esittää vierailulle saapuessa käyntikohteen asiakaspalvelupisteessä tai matkailuneuvonnan opastetuilla kävelykierroksilla oppaalle, joko tulostettuna tai puhelimen näytöltä.

4. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi/Paytrail -palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksu- ja korttimaksupalvelun (Visa ja MasterCard).

5. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä varauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Verkkokaupan hinnat pitävät sisällään mahdolliset toimitus- ja käsittelykulut. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

6. Tuotteita koskevat perumisehdot

Ennakkoon ostetuilla pääsylipuilla tai työpajojen osallistumismaksuilla ei ole palautus- eikä vaihto-oikeutta. Jos Oulun kaupunki ei pysty ylivoimaisen esteen (force majeure) takia tarjoamaan asiakkaan ostamaa palvelua, on sillä oikeus perua ennakkoon ostetut tuotteet. Oulun kaupungin käyttäessä peruutusoikeuttaan asiakkaasta riippumattomista syistä, maksu palautetaan asiakkaalle kokonaisuudessaan.

Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa lippuun merkittyä vierailupäivää ottamalla yhteyttä vierailukohteen asiakaspalvelupisteeseen viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen varattua vierailua.

7. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Oulun kaupunki tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Oulun kaupungilla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Oulun kaupunki ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Oulun kaupunki ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Asiakkaan aiheuttamia.

8. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Oulun kaupunki säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Oulun kaupunki järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

10. Vahingonkorvausvastuu

Oulun kaupunki vastaa Asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Oulun kaupungin virhe, Asiakkaalle voidaan korvata Asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Oulun kaupungin verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Oulun kaupunki ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12. Toimitus- ja käyttöehtojen muuttaminen

Oulun kaupunki on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan toimitus- ja käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

13. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

OULUN KAUPUNGIN TAPAHTUMAT- VERKKOKAUPAN TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT
(7.9.2021)

1. Palvelun kuvaus

Verkkokaupan tuotteita myy Oulun kaupunki (0187690-1). Verkkokaupassa varataan ja maksetaan Oulun kaupungin verkkokaupassa myytäviä tuotteita ja tapahtumalippuja.

2. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Rekisteröitymällä verkkokauppaan Asiakas voi tehdä ostoksia jatkossa nopeammin ja tarkastella jo tehtyjä tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan Asiakas määrittää itse rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, että ne eivät päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.
Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin.

3. Lippuvaraustuotteet

Lipputuotteita kaupungin tapahtumiin voi ostaa ennakkoon Oulun kaupungin tapahtumat- verkkokaupasta https://verkkokauppa.ouka.fi tai mahdollisesti Oulu10:n palvelupisteistä. Ostopaikat ilmoitetaan kulloinkin järjestettävän tapahtuman kutsussa ja/tai esitteessä. Verkkokauppaostot maksetaan kokonaan etukäteen varauksen teon yhteydessä. Liput ja tilausvahvistus toimitetaan asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet tai pääsyliput sekä varattu tapahtuma. Kaikki samalla ostokerralla ostetut tuotteet ja liput tulostuvat samalle tilausvahvistukselle. Tilausvahvistus tilausnumeroineen tulee esittää tuotetta noudettaessa tai tapahtumaan saapuessa asiakaspalvelupisteessä joko tulostettuna tai puhelimen näytöltä.

4. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi/Paytrail -palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksu- ja korttimaksupalvelun (Visa ja MasterCard).

5. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä varauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Verkkokaupan hinnat pitävät sisällään mahdolliset toimitus- ja käsittelykulut. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

6. Tuotteita koskevat perumisehdot

Oulun kaupungin tapahtumat- verkkokaupasta ennakkoon ostetuilla pääsylipuilla ei ole palautus- eikä vaihto-oikeutta. Jos Oulun kaupunki ei pysty ylivoimaisen esteen (force majeure) takia tarjoamaan asiakkaan ostamaa palvelua, Oulun kaupungilla on oikeus perua ennakkoon ostettujen tuotteiden toimitus tai peruttaa ostetut liput. Oulun kaupungin käyttäessä peruutusoikeuttaan asiakkaasta riippumattomista syistä, maksu palautetaan asiakkaalle kokonaisuudessaan.

7. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Oulun kaupunki tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Oulun kaupungilla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
Oulun kaupunki ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Oulun kaupunki ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Asiakkaan aiheuttamia.

8. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Oulun kaupunki säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Oulun kaupunki järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

10. Vahingonkorvausvastuu

Oulun kaupunki vastaa Asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Oulun kaupungin virhe, Asiakkaalle voidaan korvata Asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Oulun kaupungin verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Oulun kaupunki ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12. Toimitus- ja käyttöehtojen muuttaminen

Oulun kaupunki on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan toimitus- ja käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

13. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.