OULUN KAUPUNGIN TAPAHTUMAT- VERKKOKAUPAN TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT

(7.9.2021)

 1. Palvelun kuvaus

Verkkokaupan tuotteita myy Oulun kaupunki (0187690-1). Verkkokaupassa varataan ja maksetaan Oulun kaupungin verkkokaupassa myytäviä tuotteita ja tapahtumalippuja.

 1. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Rekisteröitymällä verkkokauppaan Asiakas voi tehdä ostoksia jatkossa nopeammin ja tarkastella jo tehtyjä tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan Asiakas määrittää itse rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, että ne eivät päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.
Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin.

 1. Lippuvaraustuotteet

Lipputuotteita kaupungin tapahtumiin voi ostaa ennakkoon Oulun kaupungin tapahtumat- verkkokaupasta https://verkkokauppa.ouka.fi tai mahdollisesti Oulu10:n palvelupisteistä. Ostopaikat ilmoitetaan kulloinkin järjestettävän tapahtuman kutsussa ja/tai esitteessä. Verkkokauppaostot maksetaan kokonaan etukäteen varauksen teon yhteydessä. Liput ja tilausvahvistus toimitetaan asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet tai pääsyliput sekä varattu tapahtuma. Kaikki samalla ostokerralla ostetut tuotteet ja liput tulostuvat samalle tilausvahvistukselle. Tilausvahvistus tilausnumeroineen tulee esittää tuotetta noudettaessa tai tapahtumaan saapuessa asiakaspalvelupisteessä joko tulostettuna tai puhelimen näytöltä.

 1. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi/Paytrail -palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksu- ja korttimaksupalvelun (Visa ja MasterCard).

 1. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä varauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Verkkokaupan hinnat pitävät sisällään mahdolliset toimitus- ja käsittelykulut. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

 1. Museo- ja tiedekeskus Luupin tuotteita koskevat perumisehdot

Oulun kaupungin tapahtumat- verkkokaupasta ennakkoon ostetuilla pääsylipuilla ei ole palautus- eikä vaihto-oikeutta. Jos Oulun kaupunki ei pysty ylivoimaisen esteen (force majeure) takia tarjoamaan asiakkaan ostamaa palvelua, Oulun kaupungilla on oikeus perua ennakkoon ostettujen tuotteiden toimitus tai peruttaa ostetut liput. Oulun kaupungin käyttäessä peruutusoikeuttaan asiakkaasta riippumattomista syistä, maksu palautetaan asiakkaalle kokonaisuudessaan.

 1. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Oulun kaupunki tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Oulun kaupungilla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
Oulun kaupunki ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Oulun kaupunki ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Asiakkaan aiheuttamia.

 1. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Oulun kaupunki säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Oulun kaupunki järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

 1. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

 1. Vahingonkorvausvastuu

Oulun kaupunki vastaa Asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Oulun kaupungin virhe, Asiakkaalle voidaan korvata Asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

 1. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Oulun kaupungin verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Oulun kaupunki ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

 1. Toimitus- ja käyttöehtojen muuttaminen

Oulun kaupunki on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan toimitus- ja käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

 1. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

TERMS OF SERVICE AND DELIVERY FOR THE MUSEUM AND SCIENCE CENTRE LUUPPI ONLINE STORE
(18.5.2021)

1. Description of the service
This online store provides products sold by the City of Oulu, Museum and Science Centre Luuppi (0187690-1). The purpose of the online store is to provide the ability to book and pay for tickets sold by the Museum and Science Centre Luuppi.

2. Registration and personal data

By registering to the online store, the Customer may shop faster when returning and review orders already made. The user name of the account will be the same as the e-mail address given on registration, the password will be chosen by the Client on registration. The user name and the password shall be for personal use only. The Client shall be responsible for the safekeeping of their user name and password as well as that they not be disseminated to third parties. The Client shall be fully liable for all use associated with their user name and password as well as any and all costs and fees ensuing.

The Client shall provide the online store with the information necessary for a successful transaction. The Client’s data shall be recorded in the online store’s customer file.

3. Ticket and booking products

Tickets to Museum and Science Centre Luuppi shall only be available at the Museum and Science Centre Luuppi online store https://verkkokauppa.ouka.fi/fi/museo-ja-tiedekeskus-luuppi.

The ticket shall be paid in its entirety when booking. The tickets and a receipt for the order shall be delivered to the e-mail address given by the client. The receipt shall indicate the tickets ordered as well as the visiting day booked. All tickets bought in one order shall be printed on the same receipt and shall be redeemed at the same time on the day and time of visit booked during opening hours. The receipt for the order shall be presented at the customer service point when arriving for the visit, either on a print-out or on a device display.

4. Payment methods

The purchases shall be paid when making the order. Online payment will be made through a secure connection over the Suomi.fi/Paytrail services. The service allows for online transfer payments and card payments for Finnish banks (Visa and MasterCard).

5. Prices and value added tax

The price applied to an online order shall be that displayed in the price list of the online store at the time of the order. The prices of the online store include any shipping and handling fees. The seller reserves the right to alter the prices. All prices are listed in euro (EUR). The prices displayed in the online store include the applicable value added tax (VAT).

6. Terms of cancellation for Museum and Science Centre Luuppi products

Pre-booked tickets to Museum and Science Centre Luuppi do not carry a right to a refund or exchange. If, due to a force majeure event, Luuppi is unable to provide the service purchased by the client, Luuppi retains the right to cancel a pre-booked ticket. When Luuppi exercises its right to return a ticket for reasons unrelated to the client, the fee shall be refunded to the client in its entirety.

The client shall have the opportunity to change the day of visit marked on their ticket by contacting the customer service point of the destination one (1) week before the booked date at the latest.

7. Upkeep of the service, usability, and interruptions

The City of Oulu strives to enable the online store to operate without error or interruption. The City of Oulu retains the right to suspend the online store for alterations, renovations, technical reasons related to the online store, repairs, installation work or maintenance done on communications networks, or any other similar reasons, or because it is obliged to do so by legal or other official obligations. If possible, suspensions of service will be scheduled so as to not cause undue inconvenience to the Client.

The City of Oulu shall not be liable for any errors caused by failures in third-party communications networks or other communications services, or for any errors in these services. The City of Oulu shall also not be liable for any error caused by erroneous use of the online store by the Client in contravention of instructions or regulations, or otherwise caused by the action of the Client.

8. Data security

The online store is protected by the use of the SSL protocol. The Client shall be responsible for appropriate data security in their own systems. The City of Oulu shall keep confidential all data pertaining to the Client or submitted by them. The City of Oulu shall take data security measures in their online store in an effective fashion compliant with generally accepted practices, and strive to prevent unauthorized access to their systems using appropriate technical solutions.

9. Devices, software, and connections

The Client shall be solely responsible for the acquisition and operability of and any costs incurred from the devices, software, and connections necessary to use the online store. The above shall not cause interference or other issues with the online store or with other network users.

10. Limitation of liability

The City of Oulu shall be liable to the Client only for any damages directly caused through gross misconduct that is also a violation of contract. If the damages are shown to result from misconduct by the City of Oulu, any fees inappropriately charged from the client in the online store may be refunded to the Client.

11. Force majeure

A force majeure event that prevents the discharge of duties related to the online store or complicates it to an unreasonable degree will free the City of Oulu from any obligations pertaining to the online store. Force majeure events may include a fire, an earthquake, a flood, an explosion, a strike or other stoppage of work, an official directive, a power delivery disruption, a shortage of raw materials or supplies, a cabling or other communications disruption caused or occasioned by the action of a third party, or another such event that has not been foreseen and could not reasonably be prepared for beforehand. The City of Oulu shall inform a Client of such a force majeure event on the website of the online store as soon as the event has come to its knowledge, if it is still possible to do so.

12. Amendments to the terms of service and delivery

The City of Oulu retains the right to amend these online store terms of service and delivery, having informed online store users of any amendments well before they enter into force.

13. Resolution of disputes

Any disputes arising from this contract shall be adjudicated by the Oulu District Court under Finnish law.

BUSINESSASEMAN TILOJEN VARAUKSEN TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT
(20.5.2020)

 1. Palvelun kuvaus
  Verkkokaupan tuotteita myy Oulun kaupunki, Business Oulu -liikelaitos (0187690-1). Verkkokaupassa varataan ja maksetaan BusinessAseman (Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu) kokous-, koulutus- ja tapahtumatiloja sekä FabLabia.
 2. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Rekisteröitymällä verkkokauppaan Asiakas voi tehdä ostoksia jatkossa nopeammin ja tarkastella jo tehtyjä tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan Asiakas määrittää itse rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, että ne eivät päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin.

 1. BusinessAseman tilojen varaukset

BusinessAseman tiloja varataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteessa https://www.verkkokauppa.ouka.fi/fi/businessaseman-varaukset ostoskorin kautta. Tilaus vahvistetaan sähköpostilla, jossa näkyy varauksen hinta sekä varatut tilat.

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä BusinessAseman tilojen toimitus ja -käyttöehtojen hyväksymiseen. Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen varausta tehdessä. Tilavaraus on sitova, kun varaus on maksettu ja Asiakkaalle on lähetetty varausvahvistus sähköpostiin.

 1. Varattavat tilat sekä niihin kuuluvat laitteet ja irtaimisto

Tilan varustus on kerrottu tilakuvauksen yhteydessä. Asiakas vastaa tilasta, kalusteista ja muusta irtaimistosta. Tila laitteistoineen tulee jättää siihen kuntoon, kuin se oli käytön alkaessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa BusinessAseman infoon havaitsemistaan puutteista ja vioista. Asiakkaan tulee poistua tilasta varausajan päätyttyä ja huolehtia oven lukittumisesta.

 1. Turvallisuus

Asiakkaan tulee huolehtia tarvittavista turvallisuusjärjestelyistä tilaisuuden luonteen ja tilan mahdollistaman osallistujamäärän mukaisesti. Asiakas vastaa tilaisuuden mahdollisesti edellyttämien viranomais- tai muiden lupien hakemisesta ja kustannuksista.

Lisätietoa: Oulun kaupungin opas tapahtumajärjestäjille
https://www.ouka.fi/oulu/tapahtumat/tapahtumajarjestajan-opas

Asiakas sitoutuu tutustumaan tilasta löytyviin poistumisohjeisiin, noudattamaan niitä ja pitämään poistumisreitit avoimina.

FabLabia varatessaan Asiakas sitoutuu noudattamaan henkilökunnan ohjeistusta sekä tutustumaan laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.

 1. Maksutavat

Tilojen varaukset maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Suomi.fi/Paytrail -palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksu- ja korttimaksupalvelun (Visa ja MasterCard).

 1. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä varauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Verkkokaupan hinnat pitävät sisällään mahdolliset toimitus- ja käsittelykulut. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tilojen varaushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

 1. BusinessAseman tilojen varausta koskevat perumisehdot

Kokoustilojen varaus on peruttavissa ilman kuluja 48 tuntia ennen tilaisuutta. Tätä myöhemmin peruutetuista varauksista maksua ei palauteta. Koulutustilojen (Ahjo, Särmä) sekä Telesalin varauksen voi perua ilman kuluja 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Tätä myöhemmin peruutetuista varauksista maksua ei palauteta.

Maksut palautetaan sille maksutavalle, josta alkuperäinen veloitus on tapahtunut.

Kokoustilojen peruutukset: pirjo.karkkainen@businessoulu.com

 1. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Oulun kaupunki tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Oulun kaupungilla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Oulun kaupunki ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Oulun kaupunki ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten Asiakkaan aiheuttamia.

 1. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Oulun kaupunki säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Oulun kaupunki järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

 1. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

 1. Vahingonkorvausvastuu

Oulun kaupunki vastaa Asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Oulun kaupungin virhe, Asiakkaalle voidaan korvata Asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

 1. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Oulun kaupungin verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Oulun kaupunki ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

 1. Toimitus- ja käyttöehtojen muuttaminen

Oulun kaupunki on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan toimitus- ja käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

 1. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.