Tietosuojaseloste

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679  artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste

Tarkenne

Oulun kaupungin verkkokaupan tietosuojaseloste

Päivämäärä

7.9.2021

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Miksi käsittelemme henkilötietojasi 

Oulun kaupungin verkkokauppa-sovellus tarjoaa mahdollisuuden verkkoasiointiin, jonka kautta asiakkaat voivat varata ja maksaa tiloja, lippuja, palveluita ja tuotteita. Maksuvälineenä käyvät verkkopankkimaksaminen sekä Visa- ja Master Card-luottokortit.

Luettelo verkkokauppaa käyttävistä palveluista on selosteessa otsikon ”Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan” alla.

Henkilötietoja kerätään tilausten toimittamiseksi, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai hänen ilmoittaman tilauksen toimituskohteen tunnistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen sekä raportoinnin vuoksi. Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto säilyttää käyttäjätunnuksista tietoja sisältäviä lokitietoja. Henkilötietoja käsitellään myös ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvittämistä varten. 

Henkilötietoja voidaan käyttää tartuntatautilain mukaiseen jäljittämiseen johtavan tartuntatautiviranomaisen pyynnöstä. 

Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi

Tietojen kerääminen perustuu rekisterinpitäjän yleiseen etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja tilastoimiseksi, kirjanpitolakiin 1336/1997 ja lakiin hallinnon yleisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).  

Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)  Monetra Oulu Oy:  

Oulun kaupungin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan Monetra Oulu Oy:ssä. Toimeksiantosopimuksen myötä Monetra käsittelee siis mm. kaupungin palveluihin liittyvään kirjanpitoon ja laskutukseen, sekä kaupungin työntekijöiden palkanmaksuun liittyviä henkilötietoja. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.  

Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia

Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Kaupunginhallitus

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

PL 1 

90015 Oulun kaupunki puh. 08 558 410

Rekisterinpitäjän edustaja  

Talous- ja rahoitusjohtaja

Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot

Marja Kariniemi

PL 1 

90015 Oulun kaupunki puh. 08 558 410 marja.kariniemi@ouka.fi

Tietosuojavastaava

Tietoturvapäällikkö

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kari Nykänen 

PL 12 

90015 Oulun kaupunki  puh 08 558410  tietosuoja@ouka.fi  

     

Käsiteltävät henkilötiedot

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Business Aseman tilavarauksiin liittyvät: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, yhteyshenkilö, organisaatio, sähköpostiosoite (työ- tai henkilökohtainen), toimitusosoitetiedot, kustannuspaikka, tilausrekisterissä maksunumero, tilatut tuotteet ja niiden lisätiedot.

Museo- ja tiedekeskus Luupin palvelut:

–               Lipputuotteet; sähköpostiosoite

–               Lahjakortit; ostajan ja lahjansaajan sähköpostiosoite

–               Tapahtumat, ryhmät, opastukset; varaajan etu- ja sukunimi tai ryhmän nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

–               Leirit ja juhlavaraukset; ostajan ja palvelun käyttäjän etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palvelun käyttäjän erityisruokavalio, mahdollinen kuvauslupa, asiakkaan antama lisätieto – Tuotemyynti; etu- ja sukunimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero Oulun kaupungin tapahtumat- verkkokaupan palvelut:

–               Tuotemyynti; etu- ja sukunimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

–               Lipputuotteet etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, tehtävänimike, erityisruokavalio 

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti 6 vuotta -10 vuotta. Säilytysajat perustuvat kirjanpitolakiin.

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Asianosaiselta, asiakkaalta ja alaikäisten tai edunvalvottavien osalta huoltajalta.

Tietojen siirrot ja luovutukset

Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tietoja siirretään ainoastaan perinnästä huolehtivalle palveluntuottajalle perintätapauksissa.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt

Sinulla on oikeus:

•     tarkastaa itseäsi koskevat tiedot

•     pyytää tietojesi oikaisemista

•     vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)

•     vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

•     vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

•     pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle

•     oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen

•     olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:

Oulun kaupungin kirjaamo

PL 71

90015 Oulun kaupunki Käyntiosoite: Kansankatu 55 A

Sähköinen pyyntö osoitetaan: kirjaamo@ouka.fi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.