Privacy Policy

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679  artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste

Tarkenne Oulun kaupungin verkkokaupan tietosuojaselostePäivämäärä 7.9.2021
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Miksi käsittelemme henkilötietojasi  Oulun kaupungin verkkokauppa-sovellus tarjoaa mahdollisuuden verkkoasiointiin, jonka kautta asiakkaat voivat varata ja maksaa tiloja, lippuja, palveluita ja tuotteita. Maksuvälineenä käyvät verkkopankkimaksaminen sekä Visa- ja Master Card-luottokortit. Luettelo verkkokauppaa käyttävistä palveluista on selosteessa otsikon “Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan” alla. Henkilötietoja kerätään tilausten toimittamiseksi, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai hänen ilmoittaman tilauksen toimituskohteen tunnistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuksien todentamisen sekä raportoinnin vuoksi. Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto säilyttää käyttäjätunnuksista tietoja sisältäviä lokitietoja. Henkilötietoja käsitellään myös ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvittämistä varten.  Henkilötietoja voidaan käyttää tartuntatautilain mukaiseen jäljittämiseen johtavan tartuntatautiviranomaisen pyynnöstä. 
Miksi saamme käsitellä henkilötietojasi Tietojen kerääminen perustuu rekisterinpitäjän yleiseen etuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja tilastoimiseksi, kirjanpitolakiin 1336/1997 ja lakiin hallinnon yleisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).  
Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella (toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto)  Monetra Oulu Oy:   Oulun kaupungin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä hoidetaan Monetra Oulu Oy:ssä. Toimeksiantosopimuksen myötä Monetra käsittelee siis mm. kaupungin palveluihin liittyvään kirjanpitoon ja laskutukseen, sekä kaupungin työntekijöiden palkanmaksuun liittyviä henkilötietoja. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.  
Käytämmekö päätöksenteossa automaattista profilointia Profilointi tarkoittaa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa arvioidaan ihmisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Emme käytä päätöksenteossa automaattista profilointia.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä KaupunginhallitusRekisterinpitäjän yhteystiedot PL 1  90015 Oulun kaupunki puh. 08 558 410
Rekisterinpitäjän edustaja   Talous- ja rahoitusjohtajaRekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot Marja Kariniemi PL 1  90015 Oulun kaupunki puh. 08 558 410 marja.kariniemi@ouka.fi
Tietosuojavastaava TietoturvapäällikköTietosuojavastaavan yhteystiedot Kari Nykänen  PL 12  90015 Oulun kaupunki  puh 08 558410  tietosuoja@ouka.fi  
   
Käsiteltävät henkilötiedot
Mitä henkilötietoja käsittelemme Business Aseman tilavarauksiin liittyvät: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, yhteyshenkilö, organisaatio, sähköpostiosoite (työ- tai henkilökohtainen), toimitusosoitetiedot, kustannuspaikka, tilausrekisterissä maksunumero, tilatut tuotteet ja niiden lisätiedot. Museo- ja tiedekeskus Luupin palvelut: –               Lipputuotteet; sähköpostiosoite –               Lahjakortit; ostajan ja lahjansaajan sähköpostiosoite –               Tapahtumat, ryhmät, opastukset; varaajan etu- ja sukunimi tai ryhmän nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero –               Leirit ja juhlavaraukset; ostajan ja palvelun käyttäjän etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, palvelun käyttäjän erityisruokavalio, mahdollinen kuvauslupa, asiakkaan antama lisätieto – Tuotemyynti; etu- ja sukunimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero Oulun kaupungin tapahtumat- verkkokaupan palvelut: –               Tuotemyynti; etu- ja sukunimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero –               Lipputuotteet etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, tehtävänimike, erityisruokavalio 
Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi/säilyttämisajan määrittämiskriteerit Tietoja säilytetään kunnallisten asiakirjojen säilytysaikasuositusten mukaisesti 6 vuotta -10 vuotta. Säilytysajat perustuvat kirjanpitolakiin.
Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan Asianosaiselta, asiakkaalta ja alaikäisten tai edunvalvottavien osalta huoltajalta.
Tietojen siirrot ja luovutukset
Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset Tietoja siirretään ainoastaan perinnästä huolehtivalle palveluntuottajalle perintätapauksissa.
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja sen perusteet Emme siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudetRekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt
Sinulla on oikeus: •     tarkastaa itseäsi koskevat tiedot •     pyytää tietojesi oikaisemista •     vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä) •     vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista •     vastustaa henkilötietojesi käsittelyä •     pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle •     oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen •     olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi